รายการพบหมอรามา | Big Story ใช้ "ยาลดน้ำหนัก" เสี่ยงเจอยาอันตราย