วีดีโอประกอบการบรรยาย เรื่อง "พิษวิทยาและยาต้านพิษร่วมสมัย" ปี 2557

พิธีเปิดสัมมนาพิษวิทยาและยาต้านพิษร่วมสมัย

นโยบายเกี่ยวกับยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษปีงบประมาณ 57- 58

ปัญหาที่พบบ่อยจากการดูแลผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด

พิษจากโลหะหนักที่พบบ่อย

ผลข้างเคียงที่สำคัญจากยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและการรักษา

การใช้สารเสพติดเพื่อผ่อนคลายในวัยรุ่นไทย

พิษจากสารกำจัดวัชพืช

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการรักษาผู้ที่ได้รับพิษจากไซนาไนด์และเมธฮีดมโกลบินนีเมีย

อันตรกิริยาระหว่างยาที่รุนแรงในเวชปฏิบัติ

การบรรยายและสาธิตเรื่องการบริหารจัดการยาต้านพิษและโปรแกรมยาต้านพิษ

สัมมนาพิษวิทยาและยาต้านพิษร่วมสมัย