พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
COMMON POISONING
Ramathibodi Poison Center  

You are here

รูปที่3. เลือดออกตามไรฟัน ภายหลังถูกงูกะปะกัด

 

งูพิษ

รูปที่3.  เลือดออกตามไรฟัน ภายหลังถูกงูกะปะกัด