Household Chatbot

ประชาสัมพันธ์

ระบบถามตอบอัตโนมัติ ช่วยคัดกรองอาการพิษเบื้องต้น กรณีมีผู้ได้รับพิษจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน เพียงแค่ถามคำถามผ่าน Chat Bot (แชทบอท) “Household Chatbot”

รวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ที่นี่แล้ว ได้แก่

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือน

  • ความเป็นพิษ

  • อาการและอาการแสดง

  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  • การดูแลรักษาตามความรุนแรง

สามารถใช้ได้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

เพิ่มเพื่อนใน Line    และคลิกขอคำปรึกษาได้ทันที 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน