ยาต้านพิษฉบับพกพา 2556

ยาต้านพิษฉบับพกพา 2556
ยาต้านพิษฉบับพกพา 2556
เนื้อหาในฉบับนี้ :
 • ชื่อยาต้านพิษ
  • Snake antivenoms  [ หน้า 1 ]
  • Atropine 4 Pralidoxime (2-PAM)  [ หน้า 6 ]
  • N-acetylcysteine (NAC)  [ หน้า 7 ]
  • Sodium bicarbonate  [ หน้า 11 ]
  • Polyethylene glycol electrolyte  [ หน้า 14 ]
  • solution (PEG-ELS)
 • ชื่อยาต้านพิษ
  • การใช้โปรแกรมยาต้านพิษ  [ หน้า 18 ]
  • คลินิกพิษจากสัตว์  [ หน้า 23 ]
  • ศูนย์พิษวิทยา ศิริราช  [ หน้า 24 ]
  • ศูนย์พิษวิทยา รามาธิบดี  [ หน้า 25 ]