Ethanol (ethyl alcohol)

 

Ethanol (ethyl alcohol)

   ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
         Ethanol จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของ methanol ไปเป็น formaldehyde และ formic acid ที่เป็นพิษ โดยการแย่งจับกับ alcohol dehydrogenase enzyme ซึ่ง ethanol จะทำปฏิกริยาได้ดีกว่า alcohol ตัวอื่นๆ ระดับของ ethanol ประมาณ 100 mg/dl ทำให้ enzyme alcohol dehydrogenase อิ่มตัว ethanol ถูก ดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหารแต่การให้ทางเส้นเลือดดำให้ผลเร็วกว่า ผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำจะมีการกำจัด ethanol เร็วกว่าคนปกติ

   ข้อบ่งใช้
          ภาวะเป็นพิษจาก methanol

   ข้อห้ามใช้

  1. ผู้ป่วยที่กำลังได้รับยา disulfiram หรือหยุดยามาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ต้องพิจารณาทำ hemodialysis แทน
  2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือได้รับ ยาที่กดประสาทส่วนกลาง

   อาการไม่พึงประสงค์

  1. คลื่นไส้ อาเจียน กระเพาะอาหารอักเสบ
  2. ง่วงซึม น้ำตาลในเลือดต่ำ
  3. ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า

   ปฏิกิริยาต่อยาอื่น 
         เสริมฤทธิ์กับยากดระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆ

   ขนาดและวิธีใช้

ให้รับประทาน หรือทางสายสวนกระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) loading dose 750 mg/kg maintenance dose 100 mg/kg/hr ในคนปกติ และ 150mg/kg/hr ในผู้ป่วยที่ดื่มสุราเรื้อรังเพราะร่างกายสามารถกำจัด ethanol ได้เร็วกว่าคนปกติ ในระหว่างที่ทำ hemodialysis ethanol จะถูกกำจัดออกจากเลือด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มขนาด ethanol ในคนปกติอีก 75% ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับของ ethanol ในเลือดให้ได้มากกว่า 100 mg/dl ซึ่งเป็นระดับที่ยับยั้งการเปลี่ยน methanol เป็น formic acid ได้
ในบ้านเรา ethanol ที่หาได้ง่ายคือ สุรา whisky ที่มีขายกันทั่วไปมีความเข้มข้น 37 degree หรือ 37% vol/vol เนื่องจาก specific gravity ของ ethanol เท่ากับ 0.79 ดังนั้นสุรา 37 degree จำนวน 1 ml มี ethanol 0.3 เพื่อให้สะดวกในการใช้ขนาดของ ethanol ในสุราแม่โขงจึงได้คำนวณไว้ในตารางที่ 1 ถ้าจะต้องใช้ ethanol ในความเข้มข้นอื่นๆ เช่น 100% ก็สามารถคำนวณได้ ตามปกติจะต้องให้ ethanol จนระดับของ methanol ลดต่ำกว่า 20 mg/dl หรืออย่างน้อย 3 วัน
ตารางที่ 1 ขนาดของสุราแม่โขง (ethanol) ที่ให้ในผู้ป่วยเป็นพิษจาก methanol

ขนาดที่ให้ ผู้ป่วยปกติ ผู้ป่วยติดสุรา
Loading
Maintenance
Maintenance
  • ระหว่าง peritoneal dialysis
  • ระหว่าง hemodialysis
128 ml
17 ml/hr
 
 
22 ml/hr
30 ml/hr
128 ml
26 ml/hr
 
 
32 ml/hr
43 ml/hr