MENU

You are here

Acetaminophen (Paracetamol)

 

SIMPLE BEDSIDE LABORATORY DIAGNOSIS

 

Acetaminophen (Paracetamol)

         เป็นยาแก้ปวดที่ใช้กันมากที่สุด ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยรับประทานยานี้เกินขนาดมากขึ้นเรื่อยๆ acetaminophen จะไปมีพิษต่อตับจนอักเสบอย่างรุนแรง ถ้าสามารถให้การวินิจฉัยที่แน่นอนได้แล้วก็สามารถรักษาด้วยยาต้านพิษซึ่งจะป้องกันภาวะตับถูกทำลายได้

         วิธีการตรวจหา
         นำปัสสาวะ 2 ml เติม HCl เข้มข้น 1 ml และ 4 M ammonia 1 ml เขย่าแล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง 5 นาทีจะมีสีฟ้าเกิดขึ้น

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน