MENU

You are here

Methanol

 

SIMPLE BEDSIDE LABORATORY DIAGNOSIS

 

Methanol

วิธีการตรวจหา

            วิธีการแยกว่าเป็น ethanol หรือ methanol ให้ใช้เลือดมาทำการทดสอบใส่ 4 mg trichloroacetic acid (20%) ลงใน 2 ml เลือด เขย่าเพื่อตกตะกอนโปรตีน กรอง นำ 1 ml ของส่วนใสที่ได้จากการกรองมาใส่ในหลอดทดลอง เติม 4 หยดของ potassium permanganate (3 g potassium permanganate + 15 ml phosphoric acid + 85 ml น้ำ) ตั้งทิ้งไว้ 2 นาที เติม 2 หยด sodium sulfite (5%) แล้วเติม chromatropic acid ลงไปเล็กน้อย (ขนาดเท่าหัวไม้ขีด) เขย่าผสมให้เข้ากัน เติม 2 ml sulfuric acid เข้มข้นลงไปตามข้างหลอดช้าๆ 

           ถ้ามีวงแหวนสีม่วงเกิดขึ้น แสดงว่า alcohol นั้นเป็น methanol
           ถ้าเป็น ethanol ที่มีจำนวนมาก บางครั้งจะพบเป็นวงแหวนสีน้ำตาล

สารกันเลือดแข็งที่ใช้ ให้ใช้ NaF ถ้าใช้ heparin หรือ EDTA อาจจะทำให้เกิดสีม่วงในปฏิกิริยาขั้นสุดท้ายได้เช่นเดียวกัน

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน