You are here

Lead (ตะกั่ว)

 

SIMPLE BEDSIDE LABORATORY DIAGNOSIS

 

Lead (ตะกั่ว)

          ภาวะตะกั่วเป็นพิษ เป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังพบได้ในคนที่เคยถูกยิงด้วยกระสุนที่เป็นตะกั่วฝังอยู่ในตัว โดยเฉพาะในข้อกระดูก ในช่องท้อง ช่องปอด เป็นต้น ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการซีด ถ้าตรวจดู peripheral smear อาจจะพบ basophillic stripping ในเม็ดเลือดแดง ผู้ป่วยอาจจะมีอาการผิดปกติของปลายประสาท ทำให้ยกมือหรือปลายเท้าไม่ได้ หรือมีอาการปวดท้องแบบปวดเป็นพักๆ บริเวณเหงือกอาจจะมีเส้นสีดำของตะกั่ว ผู้ป่วยที่เป็นโรคตะกั่วเป็นพิษ เกิดการยับยั้งการสร้าง hemoglobin ระดับของ coproporphyrin III ในปัสสาวะสูงขึ้น

วิธีการตรวจหา

             coproporphyrin III อย่างง่ายๆ ทำได้โดยเอาปัสสาวะ 5 ml มาเติม acetic acid 10 หยด 3% hydrogen peroxide 5 หยด และ ether 5 ml เขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาทีเพื่อให้ coproporphyrin III ละลายในชั้นของ ether ทิ้งส่วนที่เป็นปัสสาวะไป แล้วเติม 1 N HCl 1 ml ลงในชั้นของ ether เขย่า แล้วนำไปดูด้วยแสง ultraviolet

  •  ถ้าเห็น fluorescene สีแดงหรือชมพู แปลว่ามี coproporphyrin III ในปัสสาวะนั้น 
  • ปัสสาวะปกติจะเห็นเป็นสีฟ้า
พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์