You are here

Barbiturates

 

SIMPLE BEDSIDE LABORATORY DIAGNOSIS

 

Barbiturates
          เป็นยาในกลุ่ม sedative hypnotic ที่ใช้กันบ่อยในสมัยก่อน ปัจจุบันใช้เป็นยากันชัก ภาวะเป็นพิษจากยา barbiturates พบได้น้อย ผู้ป่วยมีอาการง่วงซึม ถ้าเป็นมากก็จะไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ แขนขาอ่อนแรง ความดันโลหิตต่ำ อุณหภูมิร่างกายต่ำ อาจมีตุ่มน้ำตามผิวหนังที่ถูกกด

          วิธีการตรวจหา
          barbituratesโดยนำน้ำล้างกระเพาะหรือปัสสาวะ 50 ml มาเขย่ากับ ether ประมาณ 1 นาที เมื่อชั้นของ ether แยกออกมาให้ทิ้งส่วนที่เป็นชั้นล่างออกไป แล้วกรองชั้น ether ด้วยกระดาษกรองเพื่อดูดซึมหยดน้ำที่อาจจะหลงเหลืออยู่ นำ ether ไประเหยให้แห้งบน water bath 80o C (ในกรณีที่ส่วนที่แห้งมีสีเหลืองน้ำตาล อาจทำให้ดูสีม่วงของ barbiturates ได้ยาก ให้นำเอาส่วนนั้นมาละลาย chloroform 3 ml แล้วเติมผงถ่านลงไปเล็กน้อย เขย่าให้ผสมกัน กรอง นำไประเหยให้แห้งบน water bath 80o C) นำส่วนที่เป็นสะเก็ดมาละลายด้วย chloroform 10 หยด แยกออกมา 5 หยดเติม cobalt acetate ลงไป 1 หยดและ isoporpylamine 2 หยด 

  • ถ้ามีสาร barbiturates จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง

 

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์