MENU

You are here

Alcohols

 

SIMPLE BEDSIDE LABORATORY DIAGNOSIS

 

Alcohols
          ในปัจจุบันมี alcohol ชนิดต่างๆ อยู่หลายชนิดที่พลบ่อยคือ ethanol ส่วน methanol พบได้น้อย แต่อาจเป็นอันตรายมากกว่า ผู้ป่วยจะมีอาการซึม ตามองไม่เห็นและเกิดสภาพกรดในร่างกายอย่างรุนแรง

          วิธีการตรวจหา
          alcohol อาจทำได้โดยนำปัสสาวะ 1 ml ผสมกับ 1 ml ของ 10% sodium dichromate (เตรียมใน 50% sulfuric acid) 

  • ถ้ามี alcohol มากกว่า 150 mg% จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวภายใน 10 วินาที 
  • ถ้ามี alcohol ประมาณ 75 mg% จะเกิดสีเขียวภายใน 45 วินาที

 

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน