พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

กรณีศึกษาภาวะเป็นพิษ จากสารเสริมประสิทธิภาพพืช

พันโทนายแพทย์กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ อาจารย์แพทย์ประจํากองอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า