Ramathibodi Poison Center  

You are here

Ethanol (ethyl alcohol)

 

Ethanol (ethyl alcohol)

   ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
         Ethanol จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของ methanol ไปเป็น formaldehyde และ formic acid ที่เป็นพิษ โดยการแย่งจับกับ alcohol dehydrogenase enzyme ซึ่ง ethanol จะทำปฏิกริยาได้ดีกว่า alcohol ตัวอื่นๆ ระดับของ ethanol ประมาณ 100 mg/dl ทำให้ enzyme alcohol dehydrogenase อิ่มตัว ethanol ถูก ดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหารแต่การให้ทางเส้นเลือดดำให้ผลเร็วกว่า ผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำจะมีการกำจัด ethanol เร็วกว่าคนปกติ

   ข้อบ่งใช้
          ภาวะเป็นพิษจาก methanol

   ข้อห้ามใช้

  1. ผู้ป่วยที่กำลังได้รับยา disulfiram หรือหยุดยามาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ต้องพิจารณาทำ hemodialysis แทน
  2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือได้รับ ยาที่กดประสาทส่วนกลาง

   อาการไม่พึงประสงค์

  1. คลื่นไส้ อาเจียน กระเพาะอาหารอักเสบ
  2. ง่วงซึม น้ำตาลในเลือดต่ำ
  3. ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า

   ปฏิกิริยาต่อยาอื่น 
         เสริมฤทธิ์กับยากดระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆ

   ขนาดและวิธีใช้

ให้รับประทาน หรือทางสายสวนกระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) loading dose 750 mg/kg maintenance dose 100 mg/kg/hr ในคนปกติ และ 150mg/kg/hr ในผู้ป่วยที่ดื่มสุราเรื้อรังเพราะร่างกายสามารถกำจัด ethanol ได้เร็วกว่าคนปกติ ในระหว่างที่ทำ hemodialysis ethanol จะถูกกำจัดออกจากเลือด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มขนาด ethanol ในคนปกติอีก 75% ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับของ ethanol ในเลือดให้ได้มากกว่า 100 mg/dl ซึ่งเป็นระดับที่ยับยั้งการเปลี่ยน methanol เป็น formic acid ได้
ในบ้านเรา ethanol ที่หาได้ง่ายคือ สุรา whisky ที่มีขายกันทั่วไปมีความเข้มข้น 37 degree หรือ 37% vol/vol เนื่องจาก specific gravity ของ ethanol เท่ากับ 0.79 ดังนั้นสุรา 37 degree จำนวน 1 ml มี ethanol 0.3 เพื่อให้สะดวกในการใช้ขนาดของ ethanol ในสุราแม่โขงจึงได้คำนวณไว้ในตารางที่ 1 ถ้าจะต้องใช้ ethanol ในความเข้มข้นอื่นๆ เช่น 100% ก็สามารถคำนวณได้ ตามปกติจะต้องให้ ethanol จนระดับของ methanol ลดต่ำกว่า 20 mg/dl หรืออย่างน้อย 3 วัน
ตารางที่ 1 ขนาดของสุราแม่โขง (ethanol) ที่ให้ในผู้ป่วยเป็นพิษจาก methanol

ขนาดที่ให้ ผู้ป่วยปกติ ผู้ป่วยติดสุรา
Loading
Maintenance
Maintenance
  • ระหว่าง peritoneal dialysis
  • ระหว่าง hemodialysis
128 ml
17 ml/hr
 
 
22 ml/hr
30 ml/hr
128 ml
26 ml/hr
 
 
32 ml/hr
43 ml/hr


 

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน