DMSA (Succimer)

 

DMSA (Succimer)

   ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
          DMSA (2,3 dimercaptosuccinic acid) เป็น chelating agent ใช้รักษาภาวะเป็นพิษจากโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว arsenic , mercury และ silver DMSA ถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วทางกระเพาะอาหารและกำจัดโดยไต โดยมี half-life ประมาณ 2 วัน

   ข้อบ่งใช้
          รักษาภาวะเป็นพิษจากตะกั่ว, mercury และ arsenic

   ข้อห้ามใช้
          ยังไม่มี แต่ยังไม่มีการศึกษาผลต่อทารกในครรภ์

   อาการไม่พึงประสงค์

  1. คลื่นไส้ อาเจียน
  2. เพิ่มการขับ zinc และ copper ออกทางปัสสาวะในช่วงแรก

   ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
          ยังไม่พบ

   ขนาดและวิธีใช้
          ทางปาก 10 mg/kg ให้ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นให้ทุก 12 ชั่วโมงอีก 14 วัน

   รูปแบบของยา
          ชื่อการค้า Chemet 100 mg เป็นแคปซูลสำหรับรับประทาน