Rama Are U OK  เรื่อง “สงกรานต์ สานใจ”

Rama Are U OK  เรื่อง “สงกรานต์ สานใจ”

วันที่ 11 เมษายน 2567 คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า พร้อมด้วย อาจารย์ นงนุช วิศิษฎ์ธรรมศรี อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (online) เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง ให้มีความสุข ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้” ผ่านทางเพจ Facebook Live : Rama Are U OK ทั้งนี้ มีกิจกรรมร่วมตอบคำถามและลุ้นรับของรางวัลพิเศษอีกมากมาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก 

ถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ติดตามรับชมตอนต่อไป ได้ที่ Facebook Live : Rama Are U OK