โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวกัลยกร อวยบางมด นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ รายการผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตรหญิง ใน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 49

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวกัลยกร อวยบางมด นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ รายการผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตรหญิง ใน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน