โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบขีดเนคไท ปีการศึกษา 2566 (10 เมษายน 2567)

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบขีดเนคไท ปีการศึกษา 2566 (10 เมษายน 2567)

วันที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบขีดเนคไท พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติขานชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์ประจำชั้น ร่วมแสดงความยินดี ติดดอกไม้ และผูกข้อมือ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ ให้มีความสุขและก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการแสดงรำลึกจากศิษย์มอบให้ครู การแสดงความยินดีจากครูสู่ศิษย์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย ความสุข รอยยิ้ม และความภาคภูมิใจของคณาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี