โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบขีด เนคไท ปีการศึกษา 2566” (9 เมษายน 2567)

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบขีด เนคไท ปีการศึกษา 2566” (9 เมษายน 2567)

วันที่ 9 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบขีด เนคไท ปีการศึกษา 2566” และให้โอวาท แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา ทองโพธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกล่าวต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้ทางทีมสมาคมฯ ยังได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

โดยมี คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) ครีเอทีฟโฆษณา นักเขียน พิธีกร ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “เตรียมจิตใจให้พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน” นางสาวปริญาภัทร อาจฟัก งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายพัชระกรพจน์ ศรีประสาร พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ หน่วยพยาบาลบริการชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมบรรยายในหัวข้อ “พี่มีเรื่องเล่า..ถ่ายทอดประสบการณ์การเริ่มต้นชีวิตการทำงานจากรุ่นพี่” และอาจารย์ชัชชัย นวมงคล ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอไอเอ จำกัด ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การจัดการรายได้และการเงินส่วนบุคคล”

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี