งาน Byenior “High School สุดท้ายก่อนบายเธอ” เพื่อแสดงความยินดีและเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 51 ที่สำเร็จการศึกษา

 

งาน Byenior “High School สุดท้ายก่อนบายเธอ” เพื่อแสดงความยินดีและเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 51 ที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ 6 เมษายน 2567 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Bye nior เพื่อแสดงความยินดีและเลี้ยงอำลานักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 51 ที่สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและให้โอวาทพร้อมมอบเงินสมทบทุนการจัดกิจกรรม แก่ นักศึกษาพยาบาล จำนวน 20,000 บาท

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนการจัดกิจกรรม แก่ นักศึกษาพยาบาล จำนวน 10,000 บาท

พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในครั้งนี้ ภายในงานยังมีการแสดงของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-3 อาทิเช่น การแสดงดนตรีจาก วง Peak Band การแสดงสุดพิเศษจากคณาจารย์ การลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม ของทุกท่านที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี