โครงการ "ทำงานสนุกสุขกับการให้บริการ" รุ่นที่ 1

โครงการทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1   ครั้งที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

             ครั้งที่ 2  วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

             ครั้งที่ 3  วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

             ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

           ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม