งาน

 

องค์กรแพทย์รามาธิบดี ร่วมงาม "มหกรรมสุขภาพชาวรามาธิบดี" ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ในงานนี้มีการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ "ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ" ปีที่ 1 (Mindful Workplace 1)