ตรวจสุขภาพนักศึกษามหิดล

ตรวจสุขภาพนักศึกษามหิดล

 

ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์

สำหรับนักศึกษามหิดล

 

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่สำหรับนักศึกษา
ทำประวัติผู้ป่วยใหม่สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยมีประวัติ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนนักศึกษา
ตรวจสอบและค้นหาเลขที่ลงทะเบียน
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว