You are here

สื่อ Infographic งานเวชระเบียน

สื่อ Infographic งานเวชระเบียน

 

ช่องทางการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
งานเวชระเบียนมีช่องทางการลงทะเบียนมากถึง 3 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการให้ได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็วทันและต่อความต้องการ
 
คลินิกปกติกับคลิินิกพิเศษหรือคลินิกพรีเมี่ยมแตกต่างกันอย่างไร
เป็นคำถามที่หลายๆคนมีข้อสงสัยว่าคลินิกเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร รับบริการได้ทีไ่หน ค่าบริการเท่าไหร่
 
บัตรหาย บัตรชำรุด ทำเวชระเบียน ทำบัตรใหม่ รามา เวชระเบียนรามา เบิกจ่ายตรง ถ่ายประวัติ รับรองสิทธิ ข้าราชการ
งานเวชระเบียนให้บริการอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นทำบัตรใหม่ บัตรหาย บัตรชำรุด ถ่ายประวัติการรักษาพยาบาล หรือแม้แต่การรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรง
 
เบอร์โทรหน่วยตรวจศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
โทรเลื่อนนัด โทรสอบถาม ไม่รู้จะโทรเบอร์ไหน เราได้รวบรวมเบอร์โทรหน่วยตรวจต่างๆมาไว้ที่นี่แล้ว
 
ตรวจสอบสิทธิการรักษาด้วยตนเองง่ายๆ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตัวเองง่ายๆที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ
 
 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
#

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.