ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทั้งหมด

You are here

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุฯ

เช็ครายชื่อผู้โชคดีจากการยืมหนังสือจากเครื่องยืมอัตโนมัติได้ที่นี่ค่ะ

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (318) ชั้น 3

โดย Miss Lily Wongwiwat ตัวแทนบริษัท Wolters Kluwer

เข้ารับการฝึกอบรมและเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุฯ

แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการฐานข้อมูลวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถดาวโหลดน์แอพพิเคชั่นไ...
สมาชิกห้องสมุดท่านใดที่ได้รับบัตรใหม่เรียบร้อยแล้ว
อย่าลืม!! แจ้งเปลี่ยนรหัสสมาชิก...

Pages