ยินดีต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายประภพ มิตรสงเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทุนมนุษย์  ให้การต้อนรับ