ยินดีต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากงานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยมี นางสาวนรา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ให้การต้อนรับ