ช่วงนี้เรียนเสริมอะไรได้ต้องเรียน!

ช่วงนี้เรียนเสริมอะไรได้ต้องเรียน!

แอดบอกเลยว่ายิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งมีโอกาสในการทำงานมากเลยขอเอาคอร์สสำหรับวัยทำงานมาฝาก
สามารถปรับใช้กับการทำงานได้แถมเรียนจบแล้วมีใบเซอร์ให้ด้วยนะ

📱 ลงเรียนได้เลยที่
- การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
📍 http://ppro.pro/3qZ3GTy

- การออกแบบสาร (Message Design) 
📍 http://ppro.pro/3t9COSy

- การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
📍 http://ppro.pro/2Yp0mVB

- การสอนงาน (Coaching)
📍 http://ppro.pro/3j0vFj8

- การให้คำปรึกษาในงาน (Counseling) 
📍 http://ppro.pro/36lMY9d

- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 
📍 http://ppro.pro/3t6b7tT

- เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ (Technical Academic Presentation) 
📍 http://ppro.pro/2MuyxZf

- ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ (Describing figures in English) 
📍 http://ppro.pro/36iekwT

- องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
📍 http://ppro.pro/2M6vEOE

- วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ (Data Science Essential and Applications) 
📍 http://ppro.pro/3cmBVjC

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) 
📍 http://ppro.pro/3pv0sqG

#ปันโปร
#ปันโปรบอกข่าว
#SaveForMore
#11คอร์สจุฬาวัยทำงาน