รู้จักวัคซีนโควิด-19 ดีพอหรือยัง
บรรยายโดย อ.นพ.ศุภโชค เกิดลาภ

 

ยื่นแบบคำนวนภาษีผ่าน Internet โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ให้บริการยื่นภาษี และได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมสรร...

Pages

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-201-2585 กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ แฟกซ์ 02-201-1587

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2585

web counter