ไวรัสตระกูลสายพันธุ์ใหม่ของ SARS-CoV-2 (B.1.1) ได้เพิ่มจำนวนเข้ามาแทนที่สายตระกูลเดิม ครอบคลุมการการระบาดของโรค COVID-19 ไ...

 

ความสำคัญของการถอดรหัสจีโนมของไวรัสก่อโรค COVID-19 ใน 2 นาที

 

อธิบายวิธีการแบ่งโดย ดร.ธีรรัตน์ คชการ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทำไมต้องแบ่งกลุ่มเชื้อโควิด โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพย...

 

การวิเคราะห์ข้อมูล SARS-CoV-2 อธิบาย GISAID และ Nextstrain คืออะไร ?

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูล SARS-CoV-2

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ แนะนำเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมจุลชีพก่อโรค

 

ศ.เกียรติคุณ ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ชี้แจงเรื่องโควิดกลายพันธ์ !?

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ เผย โควิด-19 ในไทย 3 สายพันธุ์ ย้ำไม่มีหลักฐานว่าสายพันธุ์ประเทศไทยรุนแรงมากน้อยขนาดไหน...