ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี ชั้น 3 เลขที่ 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

 • เวลาเปิดดำเนินการ ดังนี้
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 19.30 น., วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9:00 – 16: 00 น.
   
 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
  โทรศัพท์ : 064-585-0928 
  E-mail    : cmgrama.lab@gmail.com
  LINE      : @CMGRAMA 
  Facebook : www.facebook.com/CMGrama