เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ผลงานวิจัยประจำปี 2561

ผลงานวิจัยประจำปี2561
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ไฟล์

 

Yuksen C, Sittichanbuncha Y, Patumanond J, Muengtaweepongsa S, Sawanyawisuth K. Clinical predictive score of intracranial hemorrhage in mild traumatic brain injury. Ther Clin Risk Manag. 2018 Feb 1;14:213-218. doi: 10.2147/TCRM.S147079. PMID: 29440905; PMCID: PMC5798541.