ผลงานวิจัยประจำปี 2561

ผลงานวิจัยประจำปี2561
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ไฟล์

 

Yuksen C, Sittichanbuncha Y, Patumanond J, Muengtaweepongsa S, Sawanyawisuth K. Clinical predictive score of intracranial hemorrhage in mild traumatic brain injury. Ther Clin Risk Manag. 2018 Feb 1;14:213-218. doi: 10.2147/TCRM.S147079. PMID: 29440905; PMCID: PMC5798541.