ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ นศ.นฉพ.ธีรภัทร์ จันทวงศ์ นศ.นฉพ.วราวุฒิ แข็งมาก และ นศ.นฉพ.พิไลวรรณ สว่างวงค์

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานการประชุมระดับนานาชาติ

ในงาน EMS 2017 Copenhagen

ในเรื่อง Straddle compared with conventional chest compressions in manikin model

ณ ประเทศเดนมาร์ก

     

  

 

  

     ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ทั้ง 3 คน  ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานการประชุมระดับนานาชาติที่ประเทศเดนมาร์ก ในงาน EMS 2017 Copenhagen ในเรื่อง Straddle compared with conventional chest compressions in manikin model มีรายชื่อดังนี้
     1. นศ.นฉพ.ธีรภัทร์ จันทวงศ์
     2. นศ.นฉพ.วราวุฒิ แข็งมาก
     3. นศ.นฉพ.พิไลวรรณ สว่างวงค์
นำเสอนผลงาน