การแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ National EMS Rally 2017

การแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ National EMS Rally 2017

วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

รับชมภาพบรรยากาศภายในการแข่งขันทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ National EMS Rally 2017

รับชมวีดีโอพิธีเปิดการแข่งขันทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

พิธีปิดการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ National EMS Rally 2017

รับชมวีดีโอพิธีปิดการแข่งขันทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

กราบขอบพระคุณวิทยากรที่ให้เกียรติร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการการแข่งขัน National EMS rally 2017

ภาพวิทยากรที่ให้เกียรติร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการการแข่งขันทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขัน National EMS rally 2017

ภาพคณะกรรมการที่ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขันทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

ขอบคุณน้องนาย ณภัทร เสียงสมบุญ ที่ให้เกียรติร่วมเชิญธงประจำงานประชุม เข้าสู่ห้องประชุมสิทธาคาร

Comment จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน National EMS Rally 2017