ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ซ้อมแผน Table Top โครงการพัฒนาบุคลากรสหสาขาวิชาชีพในการรับมือผู่ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว

ซ้อมแผน Table Top โครงการพัฒนาบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ

ในการรับมือผู่ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว

วันที่ 23 และ 25 มกราคม 2562

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน