ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

เทคนิคเรียนอย่างไรให้มีสุข โดยน้องไทด์ นศ.นฉพ. ธนภัทร ประเสริฐรัตน์

เทคนิคเรียนอย่างไรให้มีสุข โดยน้องไทด์ นศ.นฉพ. ธนภัทร ประเสริฐรัตน์

วัน ที่ 24 ตุลาคม 2561

ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5)

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี