กิจกรรม RAKNONG RAMAMEDIC GEN.3

กิจกรรม RAKNONG RAMAMEDIC GEN.3

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560

ณ พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

     เตรียมพบกับกิจกรรม "Raknong RAMAMEDIC" ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับ Gen.3 ทุกคน
     ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Paramedic รามาธิบดีนะครับ อีกไม่นานแล้วที่น้องๆ จะได้พบกับพี่ๆ รวมถึงอาจารย์ประจำภาควิชาที่คอยต้อนรับพวกเราในกิจกรรม "Raknong RAMAMEDIC Gen.3" ซึ่งคำว่า "รักน้อง" นั้น เป็นชื่อที่สื่อถึงกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เน้นรูปแบบการทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์นั่นเอง
     โดยในปีนี้หลักสูตร Paramedic รามาธิบดีของเราจะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม โดยกิจกรรมต่างๆ จะได้สอดแทรกค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MAHIDOL Core Values 7 ข้อที่ชาวมหิดลได้ยึดถือกัน ดังนี้ครับ
     M Mastery เป็นนายแห่งตน
     A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
     H Harmony กลมกลืนสรรพสิ่ง
     I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
     D Determination แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ
     O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
     L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
     และหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่พวกเราอยากเชิญทุกท่านร่วมกันกับเรานั่นก็คือกิจกรรม ER พาทำดี โดยปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งจะเดินทางไปมอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น นมผง ผ้าอ้อม ขนม ยารักษาโรค ให้กับน้องๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จังหวัดชลบุรี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รายการสิ่งของที่จำเป็น ทางเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบและเปิดรับบริจาคในเร็วๆ นี้