เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ที่มีความสนใจสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ที่มีความสนใจสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้าน

Short-course Elective RAER for Future Residents

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

*** โปรดทราบก่อนมา Elective

หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ทางต้นสังกัดส่งหนังสือ ขอเข้า Elective มาที่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยามหิดล (เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

 

ลงทะเบียน Short-course Elective RAER for Future Residents คลิกที่นี่