ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัคร TCAS 2565 รอบที่ 1/2 Portfolio

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)

และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)–วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

 ระบบ TCAS รอบ 1  Portfolio  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 1 ธ.ค.2564

 สมัครออนไลน์เกณฑ์การรับสมัคร

สอบสัมภาษณ์  15 มกราคม 2565  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์) 

สอบสัมภาษณ์  16 มกราคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)–วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

 โดยผู้สมัครต้องยืนยันการเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางลิงก์  https://bit.ly/32UENSQ

  ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12:00น. ทั้งนี้ผู้สมัครต้องอ่านและปฏิบัติตามกำหนดการและข้อกำหนดต่างๆในการสอบ

 สอบสัมภาษณ์ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์) 

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)–วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic