ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

รางวัลอาจารย์ดีเด่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร ประจำปี 2560

ในวันที่ 22 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี