พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิรามาธิบดี ประจำปี 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิรามาธิบดี ประจำปี 2566

วันที่ 4 กันยายน 2566

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บรรยากาศภายในพีธีมอบทุนการศึกษา

  

  

  

  

  

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic