งานแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ แด่ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

งานแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ

แด่ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5