ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 รอบ วิชาความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย์ (วิชาเฉพาะ)

ประกาศการรับสมัคร TCAS 2566 รอบ วิชาความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย์ (วิชาเฉพาะ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

• ระบบ TCAS รอบ วิชาความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย์ (วิชาเฉพาะ)  

• รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 31 มีนาคม 2566 กำหนดการสอบในวันที่ 8 เมษายน 2566

• สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/BUWsF6bGyUvXSUxBA

• โดยปีนี้จัดสอบในรูปแบบ Onsite ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์) 

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic