ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (AEMT) รอบรับตรงโดยคณะ ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (AEMT) รอบรับตรงโดยคณะ ประจำปี 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงโดยคณะ โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (AEMT) ประจำปี 2566

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

- จบหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (AEMT) 

- เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 เมษายน 2566 จำนวน 6 คน

• สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/7tVcJcidVqNnkuob8

• โดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-23 เมษายน 2566 

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์) 

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic