การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 รอบ Quota โครงการพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

กำหนดการรับสมัคร TCAS 2566 รอบที่ 2 Quota โครงการพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

• ระบบ TCAS รอบ 2  Quota โครงการพื้นที่ จ.สมุทรปราการ  รับสมัครตั้งแต่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2566

• สมัครออนไลน์เกณฑ์การรับสมัคร

• สำหรับผู้ที่สนใจและมีความพร้อม รายละเอียด และคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์) 

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic