รางวัลผลงานเด่นด้านการบริการปี 2557 "การรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตราฐาน"

รางวัลผลงานเด่นด้านการบริการปี 2557

"การรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตราฐาน"

โดย สรพ.ร่วมกับ สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 มีนาคม 2557