ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

รางวัลผลงานเด่นด้านการบริการปี 2557 "การรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตราฐาน"

รางวัลผลงานเด่นด้านการบริการปี 2557

"การรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตราฐาน"

โดย สรพ.ร่วมกับ สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 มีนาคม 2557