ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2566

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา