เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ผลงานวิจัยประจำปี 2559

ผลงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยประจำปี 2559

 

1. Savatmorigkorngul S, Poowarattanawiwit P, Sawanyawisuth K, Sittichanbuncha Y. FACTORS ASSOCIATED WITH EXTENDED SPECTRUM β-LACTAMASE PRODUCING ESCHERICHIA COLI IN COMMUNITY-ACQUIRED URINARY TRACT INFECTION AT HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENT, BANGKOK, THAILAND. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2016 Mar;47(2):227-33.

2. Savatmongkorngul S, Yuksen C, Suwattanasilp C, Sawanyawisuth K, Sittichanbuncha Y. Is a mobile emergency severity index (ESI) triage better than the paper ESI? Intern Emerg Med. 2016 Nov 22. [Epub ahead of print]

3. Yuksen C, Sawatmongkornkul S, Tuangsirisup J, Sawanyawisuth K, Sittichanbuncha Y. The CPR outcomes of online medical video instruction versus on-scene medical instruction using simulated cardiac arrest stations. BMC Emerg Med. 2016 Jul 12;16(1):25.

4. Yuksen, C., Sawatmongkornkul, S., Suttabuth, S., Sawanyawisuth, K., Sittichanbuncha, Y. Emergency severity index compared with 4-level triage at the emergency department of Ramathibodi University Hospital Asian Biomedicine 2016 10(2), pp. 155-161

5. Sriapha C, Tongpoo A, Wongvisavakorn S, Rittilert P, Trakulsrichai S, Srisuma S, Wananukul W. PLANT POISONING IN THAILAND: A 10-YEAR ANALYSIS FROM RAMATHIBODI POISON CENTER. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2015 Nov;46(6):1063-76. Erratum in: Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2016 Mar;47(2):334.

6. Trakulsrichai, S., Mitprasat, A., Sriapha, C., Tongpoo A, Wongvisawakorn S, Rittilert, P., Wananukul, W. Hematuria, an unusual systemic toxicity, in formic acid ingestion: A case report Asian Biomedicine 2016 10(2), pp. 189-190

7. Trakulsrichai, S., Panthan, B., Jittorntam, Niparuck P, Sriapha C, Chantratita W, Wananukul W, Trachoo O. First identification of hemoglobin lansing-ramathibodi [α87(F8)His → GLN; CAC>CAG (HBA1: C.264C>G)] in a Thai family with spurious hypoxemia. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2016 47(5), pp. 1048-1054