เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ผลงานวิจัยประจำปี 2558

ผลงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยประจำปี 2558

 

1. Sricharoen P, Sittichanbuncha Y, Wibulpolprasert A, Srabongkosh E, Sawanyawisuth K. What clinical factors are associated with biphasic anaphylaxis in Thai adult patients? Asian Pac J Allergy Immunol. 2015 Mar;33(1):8-13. doi: 10.12932/AP0477.33.1.2015.

2. Sittichanbuncha Y, Sanpha-Asa P, Thongkrau T, Keeratikasikorn C, Aekphachaisawat N, Sawanyawisuth K. An online tool for nurse triage to evaluate risk for acute coronary syndrome at emergency department. Emerg Med Int. 2015;2015:413047. doi: 10.1155/2015/413047. Epub 2015 Apr 2.

3. Sittichanbuncha Y, Savatmongkorngul S, Jawroongrit P, Sawanyawisuth K. Low oxygen saturation is associated with pre-hospital mortality among non-traumatic patients using emergency medical services: A national database of Thailand. Turk J Emerg Med. 2015 Nov 17;15(3):113-5. doi: 10.1016/j.tjem.2015.11.003. eCollection 2015 Sep.

4. Sittichanbuncha Y, Sricharoen P, Tangkulpanich P, Sawanyawisuth K. The appropriate troponin T level associated with coronary occlusions in chronic kidney disease patients. Ther Clin Risk Manag. 2015 Aug 4;11:1143-7.

5. Sricharoen P, Yuksen C, Sittichanbuncha Y, Sawanyawisuth K. Teaching emergency medicine with workshops improved medical student satisfaction in emergency medicine education. Adv Med Educ Pract. 2015 Feb 2;6:77-81. doi: 10.2147/AMEP.S72887. eCollection 2015.

6. Trakulsrichai S, Sathirakul K, Auparakkitanon S, Krongvorakul J, Sueajai J, Noumjad N, Sukasem C, Wananukul W. Pharmacokinetics of mitragynine in man. Drug Des Devel Ther. 2015 Apr 29;9:2421-9.

7. Tongpoo A, Sriapha C, Wongvisawakorn S, Rittilert P, Trakulsrichai S, Wananukul W. OCCUPATIONAL CARBAMATE POISONING IN THAILAND. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2015 Jul;46(4):798-804.

8. Wongwaisayawan S, Suwannanon R, Prachanukool T, Sricharoen P, Saksobhavivat N, Kaewlai R. Trauma Ultrasound. Ultrasound Med Biol. 2015 Oct;41(10):2543-61.