เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ผลงานวิจัยประจำปี 2552

ผลงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยประจำปี 2552

 

1. Trakulsrichai S, Sundarathiti P, Chalermdamrichai P, Palasatien I, Rattanasiri S, Chatchaipun P, Hathirat S.An observation study of rapid sequence, awake and sedation-only intubations in an emergency department in Thai patients. J Med Assoc Thai. 2009 Aug;92(8):1022-7.