ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
Poster นำเสนอการประชุมวิชาการ  HA Naitional Forum ครั้งที่ 16

Poster นำเสนอการประชุมวิชาการ อ่านต่อ...

 
การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

 
โครงการจัดตั้งผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor) ด้านบริการรักษาพยาบาล

ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5

 
โครงการบริหารความเสี่ยงกับการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรม"โครงการจัดตั้งผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor) ด้านบริการรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5

 
โครงการบริหารความเสี่ยงกับการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5

Pages

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768